Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για προσβασιμότητα
 • Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή την μικροβιολογία, βιοχημεία, ανοσολογία και αιματολογία. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, νέες τεχνολογίες και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς.Καθημερινά προσφέρει έγκυρα,αξιόπιστα και πιστοποιημένα αποτελέσματα,και κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και κανονισμούς των προτύπων ISO 9001 και χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας, με στόχο την συνεχή βελτίωση τηςποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Η Αιματολογία έχει ως κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης το αίμα,τόσο στηφυσιολογική του, όσο και την παθολογική τουκατάσταση. Η Αιματολογία προσδιορίζει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αιτία αιματοπάθειες οφειλόμενες σε διαταραχές τωναιματικών κυττάρων (ερυθρά , λευκά , αιμοπετάλια) , ή ακόμα και στην αντιμετώπιση αιμορραγικώνπαθήσεων, παθήσεων που συνοδεύονται με αιμορραγία. Στις αιματοπάθειες περιλαμβάνονται οιπερισσότερο γνωστές, αναιμίες, λευχαιμίες, κ.ά.
 • Οι εξετάσεις πήξης γίνονται για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της αντιπηκτικής φαρμακευτικής αγωγής η οποία εμποδίζει τηδημιουργία θρόμβου και επιπλέον για να ανιχνεύσουμε και να διαγνώσουμε τις αιμορραγικές διαταραχές.
 • Η Βιοχημεία ή Βιολογική Χημεία είναι ημελέτη των χημικών διεργασιών και μορίων (όπως οι πρωτεΐνες,τα σάκχαραταλιπίδια,τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα βιομόρια) που πραγματοποιούνται σεζωντανούς οργανισμούς. Αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με κάποιο νόσημα.
 • Ορμονολογικο τμήμα: Η Ορμόνη είναι χημική ουσία που παράγεται στον οργανισμό, κυκλοφορεί στο αίμα και έχει ειδική ρυθμιστική δράση στηδραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων ή οργάνωντου σώματος. Οι δράσεις της ορμόνης και τα μέρητου σώματος που αφορά διαφέρουν ανάλογα με τοντύπο της ορμόνης. Οι περισσότερες ορμόνεςπαράγονται από ειδικούς αδένες οι οποίοιονομάζονται ενδοκρινείς αδένες.
 • Ανοσολογικό τμήμα: Η ανοσία είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να αμύνεται ενάντια σε κάποιονεξωτερικό βλαπτικό παράγοντα και να μηνυφίσταται τις συνέπειές του. Την ικανότητα αυτή την αποκτά ο οργανισμός με τη βοήθεια ενός πολύπλοκου και πολύ σημαντικού συστήματος πουλέγεται ανοσοποιητικό σύστημα. Η ανοσολογία αποτελεί τον κλάδο της βιοπαθολογίας πουσυμβάλλει στη διάγνωση νοσημάτων τα οποία προκύπτουν όταν οι εξωτερικοί βλαπτικοί παρά γοντες καταφέρνουν να νικήσουν το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου καθώς επίσης και την διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο λύκος, τοσκληρόδερμα, οι νόσοι του κολλαγόνου, αλλεργίες κ.ά. To εργαστήριο εκτελεί το σύνολο των ανοσολογικών εξετάσεων οι οποίες υποδεικνύονται με βάσει τα παραπάνω νοσήματα. (ANA, a-DNA, aENA, HLA, LaC, Rast, C3, C4, ηπατίτιδες κλπ).
 • Νεοπλασματικοί δείκτες: Οι καρκινικοί δείκτεςείναι ουσίες που μπορεί να ανιχνευθούν και να μετρηθούν σε διάφορα βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό υγρό, εγκεφαλονωτιαίουγρό). Σκοπός του προσδιορισμού τους είναι η ανίχνευση του όγκου και πιθανά της πρωτοπαθούςεστίας, η δυνατότητα εκτίμησης τουνεοπλασματικού φορτίου, η παρακολούθηση τηςανταπόκρισης στη θεραπεία, η πρόγνωση και η πρόβλεψη της έκβασης της νόσου.
 • H ηλεκτροφόρηση, είναι η ηλεκτροχημική μέθοδος διαχωρισμού ηλεκτρικά φορτισμένωνσωματιδίων (συνήθως πρωτεϊνικής ή νουκλεϊνικήςφύσεως) από ένα μίγμα τους. Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων ορού και ούρων, ηλεκτροφορήσεις αιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσεις ορού και ούρωνανοσοηλεκτροφορήσεις, ηλεκτροφορήσεις ισοενζύμων ALP, LDH, CPK, λιποπρωτεινών, ανίχνευση αιμοσφαιρινοπαθειών και προγεννητικός έλεγχος.
 • Επίπεδα φαρμάκων: Μετρούνται τα επίπεδα των φαρμάκων στο αίμα και να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις που λαμβάνει ο ασθενής, Λίθιο(Li-Lithium),Βαλ- προϊκό οξύ ( Depakine), Διγοξίνη , Φαινοβαρβιτάλη(Luminal), Καρβαμαζεπίνη (tegretol), Φαινυτοΐνη(phenytoin), Drug Test.
 • Εξετάσεις ούρων :
  • Ούρα 2 και 24 ωρών: προσδιορισμό όλων των παραμέτρων (κάθαρσηκρεατινινης, ασβεστίου, κρεατινινηςφωσφόρου μαγνησίου , μικροαλβουμινη , κλάσμα αλβ./κρεατ., vma , κατεχολαμινες κλπ
  • Γενική εξέταση ούρων
 • Μικροβιολογικό τμήμα : Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει τις λοιμώξεις μέσω της μικροβιολογικής εξέτασης ή καλλιεργειών των βιολογικών υγρών από την εστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδα.
 • Καλλιέργιες Βιολογικών Υγρών: Ούρα , κολπικού τραχηλικού υγρού, σπέρματος, ουρηθρικού εκκρίματος , προστατικού υγρού, καλλιέργεια πτυέλων κλπ.
  • Εξετάσεις κοπράνων: παρασιτολογικη καλλιέργεια κοπράνων mayer κοπράνων.
  • Test ΠΑΠ
  • Σπερμοδιαγραμμα
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών μας. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να επιλέξετε "απόρριψη όλων".