Γενικά Check Up

CHECK UP 1

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑ
 • HDL
 • LDL
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

20€

CHECK UP 2

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΤΚΕ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

35€

CHECK UP 3

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΤΚΕ
 • ΣΚΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • SGOT-SGPT
 • Γ-GT
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

50€

CHECK UP 4

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • ΣΚΧΑΡΟ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • HDL
 • LDL
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΚΑΛΙΟ-ΝΑΤΡΙΟ-ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • SGOT-SGPT
 • Fe – ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • TSH
 • FT4
 • 25D3,HbA1C
 • ΣΑΚΧΑΡΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

70€

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HbsAg
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HCV
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

50€

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 125
 • CA 15-3

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

40€

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΡΩΝ

 • CEA
 • CA 19-9
 • AFP-A
 • b-HCG
 • PSA

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

40€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • Fe
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • Β12
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ MEDICAL

28€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ  40€
 • ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ  30€
 • HOLTER ΚΑΡΔΙΑΣ 24h  30€
 • HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ 24h   20€
 • HOLTER ΑΠΝΟΙΑΣ  30€
 • STRESS ECHO  150€

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 • US ΜΑΣΤΩΝ  15€
 • ΤΕΣΤ ΠΑΠ   10€
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ  35€

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΔΡΩΝ

 • PSA 10€
 • FREE PSA  15€
 • US ΝΕΦΡΩΝ , ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ , ΠΡΟΣΤΑΤΗ 15€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 • Τ3-Τ4-TSH  15€
 • TSH – FT4  20€
 • US ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 10€

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 60€
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 150€

ΠΡΟΛΗΨΗ

 • ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ 25€
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ 20€
 • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 20€